Două parcări supraetajate au primit autorizațiile de construcție din partea Consiliului Local în Șelimbăr

Consiliul Local Șelimbăr a aprobat în cadrul ultimelor ședințe de la sfârșitul lunii aprilie documentațiile de urbanism pentru ridicarea a două parcări supraetajate în localitate. Parcările vor fi construite pe strada Doamna Stanca și vor deservi două noi proiecte imobiliare.Au primit avizele necesare din partea administrației locale două societăți care vor să ridice primele parcări supraetajate din județul Sibiu. Cele două parcări vor avea parter și patru etaje, și ar urma să fie construite în Șelimbăr, pe strada Doamna Stanca. Constructorii au obligația asfaltării drumurilor și pavarea trotuarelor reglementate prin PUD și crearea unor spații verzi cu gazon, pomi fructiferi și mobilier urban pe o suprafață minimă de 20% din totalul fiecărui teren. Regimul de înălțime al celor două proiecte este de maxim 30 de metri. ”Ne bucurăm că există asemenea intenții de investiție în localitatea noastră. Faptul că acești constructori și-au propus ridicarea unor parcări supraetajate este un semnal bun, care ne arată că în Șelimbăr începe să se construiască modern, cu atenție la detalii și în folosul viitorilor proprietari”, a declarat primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

Read More

Primăria Șelimbăr scoate la licitație închirierea ștrandului din Veștem

Consilierii locali din Șelimbăr au votat la ultima ședință, la propunerea primarului Marius Grecu, scoaterea la licitație a închirierii ștrandului ”Piscina Vestala” din Veștem. Durata contractului de chirie va fi de patru luni, până în luna octombrie, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de sezon, prin acordul părților. ”Închirierea se face în scopul utilizării cu destinația de agrement și alimentație publică, iar programul de funcționare va fi de luni până duminică (inclusiv), în intervalul orar 10 – 20”, se arată în hotărârea aprobată de consilieri.

Prețul de la care pornește licitația este de 5.000 de lei pe lună, licitația urmând să aibă un pas de licitare de 500 de lei. ”Întârzierea la plată mai mare de 30 de zile, dă dreptul locatorului să ceară în justiție rezilierea contractului de închiriere, fără punere în întârziere și alte formalități, debitorul rămânând, în continuare ținut la plata majorărilor, până la achitarea completă a datoriei”, se mai arată în hotărâre. În plus, viitorul chiriaș trebuie să asigure, printre altele, pentru copiii de sub 14 ani un preț al biletului de intrare de maxim 5 lei.

Licitația se va desfășura în data de 11 iunie 2018, la ora 14, la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr. Înscrierea la licitație se va face până la data de 11 iunie 2018, ora 13.00. Garanția de participare este de o mie de lei și se va achita la casieria Primăriei.

În cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți cel puțin doi participanți cu oferte valabile, licitația se va organiza din nou în termen de cinci zile lucrătoare. ”Nu se vor putea înscrie la licitație participanții care, fiind declarați câștigători în cadrul unor licitații anterioare organizate de Primăria comunei Șelimbăr sau de un serviciu din subordinea Consiliului Local al comunei Șelimbăr, nu au efectuat contractele aferente”, se mai arată în hotărârea votată de consilier

Read More

Primăria Șelimbăr caută teren pentru construcția a două grădinițe

Administrația locală din Șelimbăr a publicat un anunț privind demararea procedurilor în vederea achiziționării prin cumpărare a unor terenuri în localitatea Șelimbăr,  în zona străzii Doamna Stanca și în zona străzii Pictor Nicolae Brana. Aici urmează să se construiască două grădinițe și locuri de joacă pentru copiii din localitate. ”Primăria Comunei  Șelimbăr anunță intenția de a cumpăra un teren în localitatea Șelimbăr, zona str. Doamna Stanca (…) cu suprafața de 4000 mp. și un teren în zona străzii Pictor Nicolae Brana, cu suprafața de 4000 mp. aprobat în bugetul local. (…) Ofertele pot fi depuse, începând cu data de 21.05.2018 până la data de 19.06.2018, la Registratura Primăriei Comunei Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr.234, de luni pană joi în intervalul orar 8:30-13:00. Informații suplimentare pot fi obținute prin email: contact@primariaselimbar.ro sau telefonic: 0269/560001 interior 111”, se arată în anunțul privind achiziționarea celor două terenuri.

In bugetul din acest an, consilierii locali au alocat 3 milioane de lei pentru achiziția celor două terenuri.

Aceasta este a doua procedură de achiziție care se face după ce la precedenta acțiune, după analizarea ofertelor, acestea nu s-au dovedit a fi fezabile pentru proiectele pe care Primăria Șelimbăr și le-a propus.

Read More

Încă șapte obiective de investiții primesc alocări bugetare în Șelimbăr

Reabilitarea a cinci străzi și două poduri a primit aprobarea indicatorilor tehnico-economice în vederea realizării lor, la ultima ședință de Consiliu Local. Cele șapte investiții sunt: reabilitarea podului din Mohu, reabilitarea podului din Bungard, reabilitarea străzilor Nicolae Tonitza, Traian, Andrei Mureșan, Seviș și a unei străzi din satul Bungard. ”Continuăm investițiile, așa cum ne-am propus. Sunt lucrări necesare pentru comunitate și sperăm să ne și putem apuca de lucru în cel mai scurt timp”, spune primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

Pentru reabilitarea podului din satul Bungard s-au alocat 1,021 milioane de lei fără TVA. ”Având în vedere starea actuală a podului și a recomandărilor elaborate în expertiza tehnică, investiția este necesară pentru a pune în siguranță podul și pentru a facilita accesul în localitatea Bungard”, se arată în raportul de specialitate atașat proiectului de hotărâre.

Reabilitarea podului din Mohu va costa comunitatea din Șelimbăr 977.145 de lei cu TVA inclus și este necesară deoarece ”starea tehnică a lui nu corespunde exigențelor pentru desfășurarea în condiții de siguranță și confort a traficului rutier și nici celor de mediu (generează praf și noroi, favorizează producerea zgomotului și a poluării cu noxe emanate de autovehiculele din cauza accelerării și frânării repetate și frecvente)”, scrie în raportul de specialitate.

Pentru reabilitarea străzii Seviș s-au alocat 3,088 milioane de lei fără TVA. Această stradă are o lungime totală de 759 m și o suprafață de 4.466 metri pătrați, iar are în prezent o îmbrăcăminte semipermanentă care generează praf atunci când este folosită, nefiind propice pentru o zonă locuită. Aici vor fi amenajate și locuri de joacă (1.227 mp) și spații verzi (1.116 mp).

Pentru reabilitarea străzii Andrei Mureșan s-au alocat 368.166 lei fără TVA și pe lângă reabilitarea străzii de 175 de metri se vor realiza și două racorduri și se vor monta doi hidranți.

Strada Traian va fi și ea reabilitată, iar în acest scop s-au alocat în ultima ședință de consiliu local 513.371 lei fără TVA. Strada are o lungime 217 metri.

Drumul comunal 56 Bungard va fi și el reabilitat, investiție ce va costa administrația locală 1,776 milioane de lei. Drumul are o lungime de 791 metri.

Reabilitarea străzii Nicolae Tonitza va costa 459.366 lei fără TVA. Lungimea acesteia este de 245 metri.

Read More

Ajutor de minimis pentru societățile din Parcul Industrial Sibiu de pe teritoriul Șelimbărului

Consiliul Local Șelimbăr a hotărât la inițiativa primarului Marius Grecu aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Șelimbăr, pentru anii fiscali 2018, 2019 și 2020. Scutirea se aplică în procent de 100% sub forma scutirilor aferente impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe teren datorate bugetului local Șelimbăr, conform legii în vigoare.

 

Ajutorul de minimis este ajutorul acordat unei entități, întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică, care nu depășește valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 1000.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contracost.

 

Numărul estimat de beneficiari ai schemei de minimis este de 30 de întreprinderi. Valoarea totală estimată a acestui ajutor care va fi acordat este de aproximativ 8,330 milioane de lei, pe toată durata celor trei ani. Din impozitul pe clădiri – 5,850 de milioane, iar din impozitul pe teren – 2,480 milioane de lei.

Read More

10 stații de autobuz în Șelimbăr

Consiliul Local Șelimbăr a aprobat în ședința din 15 februarie lista cu investițiile ce sunt cuprinse în bugetul pe anul 2018, iar un capitol important se referă la infrastructura de transport. Consilierii au votat o investiție de 157 de mii de lei pentru achiziționarea și montarea a zece stații de autobuz, care vor fi amplasate pe întreg teritoriul comunei și în satele aparținătoare. ”Este un prim pas pe care noi îl facem în vederea realizării unui sistem de transport public în comuna Șelimbăr. Suntem în discuții avansate cu administrația din Sibiu în vederea extinderii serviciilor Tursib pe teritoriul comunei noastre și în această idee dorim să modernizăm stațiile. Este vorba de 10 stații moderne care vor fi montate atât în Șelimbăr, cât și în Mohu, Veștem și Bungard”, susține primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

Durata implementării proiectului este de patru luni, în luna iunie fiind termenul de montare al noilor stații.

Read More

Serviciu Public Comunitar de Evidența Persoanelor la Șelimbăr

La ședința Consiliului Local Șelimbăr din 15 februarie, consilierii au votat înființarea Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor pentru cei peste 10 mii de locuitori ai comunei.

Într-o primă fază, Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Șelimbăr va deservi populație pe probleme legate de stare civilă și evidența populației, urmând ca în viitor serviciile să se diversifice.

În urma acestui demers, vor fi angajate trei persoane care vor deservi locuitorii comunei Șelimbăr și pe cei ai satelor aparținătoare: Bungard, Mohu și Veștem. ”În prezent, locuitorii comunei Șelimbăr și satelor aparținătoare sunt deserviți din punct de vedere al evidenței persoanelor și ghișeu unic de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Sibiu. Pentru a solicita și primi documente de identitate – pașapoarte, permise de conducere auto, certificate de înmatriculare auto, plăci cu numere de înmatriculare, locuitorii comunei noastre sunt nevoiți să parcurgă o distanță semnificativă, să solicite la locurile de muncă învoiri, atât la depunere, cât și la ridicarea actelor de identitate noi sau în care au fost înscrise mențiuni privind adresa de reședință, situație care corelată cu lipsa mijloacelor de transport care să circule regulat pe acest traseu și a costurilor generate de aceste deplasări, le determină greutăți”, spune primarul comunei, Marius Grecu în motivarea înființării acestui serviciu.

În cadrul noului serviciu vor lucra trei funcționari, în baza unui program ce va fi stabilit ulterior.

Read More

1.481 de șelimbăreni, implicați în ”educarea comunității pentru sănătate”

În urma parteneriatului dintre administrația locală, prin serviciul public de Asistență Socială, Autoritate tutelară și Stare civilă și Ministerul Sănătății, aproape 1500 de locuitori ai comunei au beneficiat de instruiri cu privire la planificarea familială, un stil de viață sănătos, activități medicale curative la domiciliu și altele. Astfel, de educarea comunității pentru sănătate au existat 1481 de beneficiari și s-a vizat îndeosebi ”medierea relației dintre beneficiari de etnie romă și medicii de familie, informare asupra necesității vaccinurilor, utilității tratamentului medicamentos și a posibililor reacții adverse, precum și asupra igienei personale”, după cum se arată într-un raport prezentat la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul ședinței de consiliu local.

35 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 45 de ani au fost informate cu privire la bolile cu transmitere sexuală, 593 de șelimbăreni au fost informați cu privire la igiena alimentației, iar 136 au fost informați cu privire la igiena locuinței și evitării expunerii la temperaturi scăzute (aerisire corectă, prevenirea și stoparea instalării igrasiei).

970 de șelimbăreni au beneficiat în cadrul programului de tratamente medicale la domiciliu – care constau în injecții intramusculare și intravenoase și îngrijirea plăgilor. Alți 126 de beneficiari au fost incluși într-un program de consiliere cu privire la administrarea tratamentelor medicale, ”recunoașterea anumitor boli ale copilăriei, prepararea hranei pentru sugari, îngrijirea sugarilor, efectuarea de către femeile însărcinate a controlului periodic la medicul specialist”, supă cum se mai arată în raport.

Read More

91 de petiții depuse la Primăria Șelimbăr în semetrul II al anului trecut

În cursul semestrului II al anului 2017, au fost înregistrate la nivelul Primăriei Șelimbăr, în total, 91 de petiții. Dintre acestea, 53 au fost primite de la persoane fizice, trei au fost primite de la instituții publice. 32 de petiții au fost transmise prin e-mail, iar două prin fax.

Cu privire la problemele semnalate, 17 petiții privesc starea trotuarelor, gropile din asfalt, amenajarea și asfaltarea străzilor din localitate. Opt petiții vizează probleme de urbanism, șase iluminatul stradal, 10 au fost cu privire la serviciul de apă canal, șapte s-au referit la câinii fără stăpân, șase privind neînțelegerile dintre vecini, iar câte două au vizat pagubele produse de animale, depozitarea deșeurilor și disconfortul creat de funcționarea spălătoriei auto din vecinătate și funcționarea unui atelier auto. Alte petiții au vizat Oficiul Poștal din Șelimbăr, tulburările în posesie, lucrările de pe strada Triajului și starea podului peste Cibin de la intrarea în localitatea Mohu. ”Pentru administrația locală sunt extrem de importate aceste semnale pe care le primim din partea populației și chiar insistăm ca cetățenii să ne informeze atunci când lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. Ne propunem ca pe viitor să și putem răspunde mai repede decât acum la aceste petiții”, a spus primarul Marius Grecu.

Din totalul de 91 de petiții formulate de cetățeni, au fost soluționate în termen 41 de petiții, iar alte 30 au primit răspuns după termenul legal. 17 petiții sunt încă la serviciul tehnic, așteptând încă o soluționare, iar alte trei sunt în termen de soluționare, se arată într-un raport pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de la sfârșitul lunii ianuarie.

Read More

PrimariaSelimbar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close