– Codul Civil
– LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare
– LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
– HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
– LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinţei
– LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
– ORDIN nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
– Ordinul nr.288 din 3 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetică a clădirilor.; Norme metodologice din 1 octombrie 2007 privind performanta energetică a clădirilor.
– ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
– ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
– ORDIN nr. 1071 din 16 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”
– ORDIN nr. 785 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006.
– HOTĂRÂRE nr. 490 din 11 mai 2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

 

PrimariaSelimbar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close